www.stats.lt - Lankomumo statistika, reitingai, skaitliukas

Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija yra Lietuvos Respublikos prekybos naftos produktais įmonių savanoriškas susivienijimas, įgyvendinantis asociacijos įstatuose nustatytus visuomenės informavimo, ekonominius, socialinius, mokslinio tyrimo bei kitus uždavinius ir funkcijas. Pagrindiniai asociacijos veiklos tikslai:

Asociacija vienija didžiausias Lietuvoje naftos produktais prekiaujančias įmones, valdančias didžiausius degalinių tinklus: UAB Neste Lietuva, UAB Lukoil Baltija, UAB Baltic Petroleum, UAB Hydro Texaco, UAB EMSI, UAB Statoil Lietuva, AB Ventus Nafta, AB Suskystintos Dujos.

Siekdama įstatuose numatytų tikslų, asociacija nuolat rengia įvairius renginius (seminarus, konferencijas, susitikimus), kuriuose nagrinėjamos aktualios prekybos naftos produktais problemos, teikia įvairias konsultacines paslaugas bei įgyvendina kitus projektus.

Asociacija aktyviai dalyvauja mažmeninę naftos produktų prekybą reglamentuojančios įstatyminės bazės kūrime. Vieni paskutinių Asociacijos parengtų teisės aktų projektų pagal 2005 05 27 sutartis su LR Ūkio ministerija, parengė:

(1) Naftos produktų degalinių projektavimo ir statybos taisyklių projektą;
(2) Naftos produktų degalinių saugaus eksploatavimo taisyklių projektą.