www.stats.lt - Lankomumo statistika, reitingai, skaitliukas

Informacija apie esamas bei diegiamas technologijas, įgalinančias ženkliai sumažinti nuostolius dėl garavimo benzino paskirstymo sistemoje bei šių technologijų įdiegimo būtinybę Lietuvos degalinėse


 

Šalyje diegiamas technologijas įgalinančias sumažinti nuostolius dėl garavimo benzino paskirstymo sistemoje reglamentuoja aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas LAND 35 - 2000 “Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai naujiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams”.Šis teisės aktas atitinka ES analogiškus nustatytus įrenginių reikalavimus, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymu nustatytą geriausių prieinamų gamybos būdų ir technologijų diegimo aplinkos oro apsaugos prioritetą bei pasaulinę jų diegimo patirtį, siekiant mažinti aplinkos oro teršimą iš benzino išsiskiriančiais lakiaisiais organiniais junginiais (toliau - LOJ), kartu mažinant neigiamą poveikį aplinkos oro kokybei bei žmonių sveikatai, bei mažinti paties benzino tiek ekonominiu, tiek ir aplinkosauginiu požiūriu brangiai kainuojančių pagaminti degalų, nuostolius.Detaliau su šiuo teisės aktu galima susipažinti Detali šio teisės akto įgyvendinimo analizė pateikiama čia