www.stats.lt - Lankomumo statistika, reitingai, skaitliukas

Duomenų bazė apie kenksmingų garų, išsiskiriančių degalinėse bei naftos produktų terminaluose papildant degalus, kiekius ir jų kitimą

Šioje duomenų bazėje pateikiami duomenys apie lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką emisijas. Duomenų bazė pradėta kaupti atsižvelgiant į ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus. Šių teisės aktų įgyvendinimas neatsiejamas nuo tikslo gyventi mažiau užterštoje aplinkoje.

ES direktyva 94/63/EC  bei LR aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas LAND 35 -2000, į kurį perkeltos minėtos direktyvos nuostatos, yra skirtos mažinti aplinkos teršimą iš benzino išsiskiriančiais lakiaisiais organiniais junginiais perpilant ir transportuojant benziną.

Pateiktoje duomenų bazėje galima susipažinti su lakiųjų organinių junginių emisijomis šalies rajonuose ir miestuose. Duomenys pateikti remiantis lakiųjų organinių junginių išmetamų  į atmosferą saugant ir paskirstant naftą ir naftos produktus, kiekio įvertinimo metodika LAND 31 – 2007/M – 11 parengta Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros ir organinės chemijos katedros pagal Vokietijoje, Olandijoje, Belgijoje taikomus apskaičiavimo metodinius nurodymus, kurių dauguma siejasi su JAV naftos instituto (API) parengtais standartais API 2517, API 2518, API 2519 normatyvinėmis publikacijomis ir JAV aplinkos apsaugos agentūros norminiais dokumentais ir rekomendacijomis.